Nasza misja

Stowarzyszenie Przyjaciół Pojezierza Drawskiego działa na podstawie przepisów Ustawy o Stowarzyszeniach oraz postanowień swojego statutu. Jego celem jest ochrona krajobrazu, ładu przestrzennego i estetyki otoczenia, ochrona środowiska, dziedzictwa przyrodniczego i zwierząt, propagowanie zdrowego stylu życia, zrównoważony rozwój gospodarczy i rozwój turystyki. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, prowadzenie działalności edukacyjnej z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego, informowanie społeczeństwa o problemach związanych z ochroną przyrody i zwierząt, zlecenie prac badawczych i występowanie z wnioskami pod adresem organów państwowych i samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie organizuje także imprezy turystyczne i sportowe, akcje protestacyjne i finansuje inicjatywy służące propagowaniu zdrowego stylu życia oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa i współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami na zasadach pełnej autonomii. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i siedzibę w Lubieszewie, w Gminie Złocieniec, a jego obszarem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Drawskiego.

Nasza misja

Stowarzyszenie Przyjaciół Pojezierza Drawskiego działa na podstawie przepisów Ustawy o Stowarzyszeniach oraz postanowień swojego statutu. Jego celem jest ochrona krajobrazu, ładu przestrzennego i estetyki otoczenia, ochrona środowiska, dziedzictwa przyrodniczego i zwierząt, propagowanie zdrowego stylu życia, zrównoważony rozwój gospodarczy i rozwój turystyki. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, prowadzenie działalności edukacyjnej z dziedziny ochrony środowiska przyrodniczego, informowanie społeczeństwa o problemach związanych z ochroną przyrody i zwierząt, zlecenie prac badawczych i występowanie z wnioskami pod adresem organów państwowych i samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie organizuje także imprezy turystyczne i sportowe, akcje protestacyjne i finansuje inicjatywy służące propagowaniu zdrowego stylu życia oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa i współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami na zasadach pełnej autonomii. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i siedzibę w Lubieszewie, w Gminie Złocieniec, a jego obszarem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Drawskiego.

All Rights Reserved 2023 © wczasypolskie.pl