Członkowie

Stowarzyszenia Przyjaciół Pojezierza Drawskiego

Olgierd Dąbrowski
Kinga Jakszuk
Paweł Kak
Beata Kak
Piotr Kozłowski
Małgorzata Kozłowska
Andrzej Kraszewski
Bożena Kraszewska
Tomasz Kraszewski
Bartłomiej Lenart
Agnieszka Leszkiewicz
Maciej Leszkiewicz
Janusz Olesiak
Joanna Olesiak
Jolanta Stępień
Henryk Szczepański
Izabela Witkowska
Szymon Witkowski
Sandra Wojtewicz