Pojezierze Drawskie to region położony w północno-zachodniej części Polski, niezadeptany i nieodkryty przez turystów, zachwyca malowniczymi krajobrazami i czystymi jeziorami pełnymi ryb. W celu ochrony przyrody i zachowania naturalnego charakteru tego miejsca, mieszkańcy założyli

Stowarzyszenie
Przyjaciół
Pojezierza Drawskiego

Celem stowarzyszenia jest między innymi ochrona krajobrazu, środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, promowanie świadomości ekologicznej, zrównoważony rozwój gospodarczy, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Pojezierze Drawskie to region położony w północno-zachodniej części Polski, niezadeptany i nieodkryty przez turystów, zachwyca malowniczymi krajobrazami i czystymi jeziorami pełnymi ryb. W celu ochrony przyrody i zachowania naturalnego charakteru tego miejsca, mieszkańcy założyli

Stowarzyszenie Przyjaciół
Pojezierza Drawskiego

Celem stowarzyszenia jest między innymi ochrona krajobrazu, środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, promowanie świadomości ekologicznej, zrównoważony rozwój gospodarczy, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój turystyki i krajoznawstwa oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

pola kampingowe

tam, gdzie las spotyka się z jeziorem

1292937_580845275314684_1256083948_o
r

plany na lato

niesamowite zakątki

 ZAPRASZAMY

przybądź, zobacz
zakochaj się na zabój

Jesteśmy w stanie zrealizować KAŻDY Twój pomysł z wyjątkiem takich, które są… niemożliwe do realizacji