Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do organizatorów III Edycji „Tour de Kostytucja” o zorganizowanie spotkania w Złocieńcu.

Ustalony został termin przystanku „Tour de Konstytucja” na 7 lipca 2023 godzina 17.00

Miejsce przystanku: deptak w centrum Złocieńca przy ul. Józefa Piłsudskiego.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Złocieniec i nie tylko.

„Tour de Konstytucja” to cykl spotkań organizowanych we wszystkich regionach Polski, angażujący społeczności lokalne. W spotkaniach tych biorą udział przedstawiciele zawodów prawniczych, organizacji pozarządowych, a także ludzie kultury.

W trakcie spotkań rozmawia się z uśmiechem o Konstytucji, Karcie praw podstawowych i prawach człowieka.

Mieszkańcy odwiedzanych miast i miasteczek w Polsce ze spotkań zabierają do domów tysiące egzemplarzy Konstytucji, informatorów i mini broszurek.

Więcej na stronie: tour-de-konstytucja.pl

Cele projektu

  • Przybliżenie społeczeństwu doniosłości ustawy zasadniczej.
  • Propagowanie wiedzy o prawach i wolnościach obywatelskich.
  • Propagowanie wiedzy o powiązaniu praw i wolności zagwarantowanych
    w Konstytucji z Kartą Praw Podstawowych UE
  • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
  • Upowszechnianie idei wolontariatu.
t