W dniu 12 grudnia 2022 roku odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Pojezierza Drawskiego.

W zebraniu uczestniczyło 19 członków założycieli.

W trakcie zebrania zatwierdzono Statut Stowarzyszenia oraz wybrano władze Stowarzyszenia czyli 3-osobowy Zarząd i 3-osobową Komisję Rewizyjną.

Uczestnicy zebrania założycielskiego powierzyli Zarządowi dokonanie rejestracji Stowarzyszenia w KRS.

t