W dniu 24.03.2023 Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Pojezierza Drawskiego do KRS pod nr 0001025400.

t